Nytt etikkutvalg for kommunesektoren

Tora Aasland er gjenvalgt for fire nye år som leder for Kommunesektorens etikkutvalg, og tidligere revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad er valgt som nytt medlem.

Utvalget skal være en tydelig stemme og ha en rådgivende rolle for kommuner og fylkeskommuner. Forebyggende etikkarbeid er viktig for å sikre tillit til lokaldemokratiet. Ifølge KS skal Kommunesektorens etikkutvalg være en støttespiller for kommuner og fylkeskommuner i dette arbeidet, og være et uavhengig, synlig og rådgivende organ. Gjennom dialog og direkte møter skal etikkutvalget løfte viktige problemstillinger, og legge til rette for refleksjon og økt bevissthet om etiske utfordringer.

Utvalget skal selv kunne ta opp saker og gi anbefalinger, både prinsipielt og i enkeltsaker, og uttale seg om tema på forespørsel fra KS, medlemmene og media. Etikkutvalget er blant annet opptatt av spørsmål rundt habilitet, åpenhet, varsling og eierinteresser hos folkevalgte og ansatte i kommunene.

Et annet aktuelt tema er knyttet til medienes, og i stadig sterkere grad sosiale mediers, rolle. Mediene har en viktig rolle i å avsløre misligheter og korrupsjon. Samtidig ser vi framvekst av en sjanger i sosiale medier hvor lokale folkevalgte utsettes for påstander og trusler som kan være svært krevende å håndtere. I et større bilde kan det bidra til å undergrave tilliten og oppleves som et press mot lokaldemokratiet.

Det er fjerde gang Hovedstyret i KS utnevner et etikkutvalg for kommunesektoren. Hovedstyret ønsker at det nyoppnevnte etikkutvalget skal bidra til økt bevissthet om ulike roller og etisk kompetanse.

For NKRF-miljøet er det gledelig å registrere at en kjent NKRF-profil, Cicel T. Aarrestad, er valgt som nytt medlem av utvalget.

Cicel T. Aarrestad, tidl. revisjonsdirektør i Rogaland Revisjon IKS

Vi registrerer også at Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge, og fast kronikør i Kommunerevisoren, fortsetter som medlem.

Kilde: KS

https://www.ks.no/pressemeldinger/nytt-etikkutvalg-for-kommunesektoren/