Skatteinfo nr. 2/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/