Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trer i kraft 2. april, og vil gjelde for anskaffelser som starter etter dette.

Forskriften omfatter både stat og kommune, og sier at alle offentlige virksomheter som er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, skal kreve elektronisk faktura på elektronisk handelsformat (EHF).

Forskriften implementerer EUs direktiv 2014/55EU om elektronisk faktura i offentlige innkjøp og gjelder anskaffelser av varer og tjenester over 100 000 kroner eksklusive merverdiavgift.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offentlige-virksomheter-skal-kreve-e-faktura/id2639226/