Norges seks beste vertskaps­kommuner

KS og NHO har kåret finalistene i kåringen landets seks beste vertskapskommuner for næringslivet.

I januar lanserte NHO og KS i samarbeid en kåring av gode vertskapskommuner for næringslivet. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling. For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere et viktig konkurransefortrinn.

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringsliv, er det ønskelig å løfte frem gode eksempler for å lære av disse. Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv. Juryen bestående av representanter fra NHO og KS.

De nominerte er:

Kategori små kommer:

  • Haram (Møre og Romsdal)
  • Sande (Vestfold)
  • Rauma (Møre og Romsdal)

Kategori store kommuner:

  • Stavanger (Rogaland)
  • Ringsaker (Hedmark)
  • Arendal (Aust-Agder)

Kilde: NHO

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/artikler/norges-seks-beste-vertskapskommuner/