Nordic Business Ethics Survey 2019

En ny undersøkelse av nordiske arbeidstakeres oppfatning av etikk på jobben.

Den ferske undersøkelsen har kartlagt arbeidstakeres syn på etikk i ulike bransjer og sektor og innenfor ulike stillingsgrupper. Undersøkelsen er gjennomført tidlig i 2019 og basert på 1 500 respondenter i Finland, Sverige og Norge.

The Nordic Business Etihcs Network (NBEN), som står bak undersøkelsen, har som ambisjon å fremme diskusjonen om rett og gal opptreden og bidra til arbeidet med å bygge en etisk kultur og etisk lederskap. De ønsker å fremme forståelsen av hvordan en proaktiv tilnærming og åpne diskusjoner er en klar forretningsfordel og å heve lista for det som forventes når det gjelder prosesser og lederskap.

Undersøkelsen dekker for eksempel følgende type spørsmål:

  • Hvilke typer uetisk oppførsel har du erfart eller opplevd på jobb?
  • Føler du deg komfortabel med å snakke om potensielt misbruk?
  • Hva var grunnen til ikke å gripe inn for uetisk oppførsel?
  • Belønner din virksomhet etisk oppførsel? ​

Kilde: The Nordic Business Etihcs Network

https://www.ethicsatwork.net/