Det blir enklere å delta i offentlige anskaffelser

eBevis - en ny digital tjeneste som forenkler deltakelse i offentlige anskaffelser, og gjør det enklere å sjekke om leverandører er seriøse.

Bedrifter som deltar i konkurranser om offentlige anskaffelser, må i dag sende inn skatteopplysninger og firmaopplysninger. Takket være en ny teknisk løsning, eBevis, skal det nå bli slutt på dette.

Brønnøysundregistrene og Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har i samarbeid utviklet eBevis.

Dagens praksis innebærer at bedriftene sender inn firmaattest og skatteattest på pdf. Dette er opplysninger som de allerede har rapportert til det offentlige.

For oppdragsgiverne medfører eBevis også en forbedring fordi opplysningene er i sanntid slik at det blir lettere å kontrollere om leverandørene er seriøse. Med dagens praksis kan opplysningene være opptil et halvt år gamle.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-det-enklere-for-bedrifter-a-delta-i-offentlige-anskaffelser/id2642188/