Forvaltningsrevisjons­­registeret (3701) er oppdatert ...

... med rapporter (165) fra Oslo, Bærum, Romerike, Hedmark, Innlandet, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Midt-Norge, Troms og Finnmark.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret