Beregnings­forutsetninger for pensjons­kostnadene regnskapsåret 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2020.

Rundskriv H-2/19 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2019/Rundskriv_H-2-19_Beregningsforutsetninger_for_pensjonskostnadene_regnskapsaaret_2020.pdf