Personvern og informasjons­sikkerhet - kompetanse­pakke for kommuner og fylkes­kommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Kompetansepakken, som er fritt tilgjengelig på KS Læring, er utviklet med utgangspunkt i 100 læringspunkter som skal sikre at de som gjennomfører programmet har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere.

Kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet for København kommune. Oversettelse og tilpasning til norske forhold og er et samarbeidsprosjekt mellom foreningen KiNS og Bærum kommune. Datatilsynet og KS har ytt verdifulle bidrag inn i hele prosessen, KS også finansielt.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer. Følgende moduler inngår:

  1. Grunnleggende informasjonssikkerhet
  2. Sikkerhet på mobile enheter
  3. Trusler fra IT-kriminelle
  4. Fysisk sikkerhet
  5. Grunnleggende personvern
  6. Utvidet personvern
  7. Informasjonssikkerhet for ledere
  8. Håndtering av sikkerhetshendelser

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/personvern-og-informasjonssikkerhet---kompetansepakke-for-kommuner-og-fylkeskommuner/