Kommunene sliter med digital kompetanse

I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

I rapporten Digitalisering i kommunene: Overblikk over tilstanden i 2018 har norske kommuner svart på en rekke spørsmål knyttet til digitalisering.

I 2018 svarte for eksempel rundt 30 prosent at de mangler en IKT-strategi for kommunen sin. Noen av disse har imidlertid meldt at de holder på å utarbeide en strategi, men dette gjelder kun noen få ifølge SSB.

Kommunene har også problemer med å få tak i folk med den riktige kompetansen. 42 prosent oppgir at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad har vært et hinder for utvikling av kommunens digitale tjenester, mens bare 20 prosent av kommunene har få eller ingen problemer. Manglende kompetanse gjelder ifølge SSB først og fremst kommuner som bruker egne ansatte for å utføre kommunens digitale tjenester og i mindre grad kommuner som baserer seg på eksterne leverandører.

70 prosent av dem som har svart at kompetansemangelen hindrer den digitale utviklingen, har imidlertid ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister. Dette kan ifølge SSB tyde på enten finansielle begrensninger eller på manglende relevant kompetanse på arbeidsmarkedet. Rapporten viser at det er kommunene rundt Oslo som i størst grad opplever problemer med å rekruttere folk med den riktige kompetansen.

Det er bruk av skytjenester og tilbud av digitale tjenester som fortsatt har et utviklingspotensial blant kommunene. Samtidig viser rapporten at kommunene er veldig aktive brukere av digitale løsninger for innkjøp og anskaffelser.

Her kan du åpne et kart og sjekke den digitale tilstanden i din kommune.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/norske-kommuner-sliter-med-digital-kompetanse