Forvaltningsrevisjons­­registeret (3731) er oppdatert ...

... med rapporter (30) fra Bærum, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Hordaland.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret