Kommune-NM: Vinnerne har mange private arbeidsplasser

Resultatene fra NHOs Kommune-NM viser hvor i landet næringsklimaet er best. Årets vinner er Oslo.

NHOs Kommune-NM måler alle de 422 kommunene på områder som kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv og kommuneøkonomi og viser hvilke kommuner som kan oppleves som de mest attraktive for næringslivet. I årets Kommune-NM var dette de fem beste kommunene:

  1. Oslo
  2. Sola
  3. Bærum
  4. Trondheim
  5. Austevoll

Sola har ligget høyest på rangeringen i Kommune-NM over flere år, og denne endringen skyldes oljeprisfallet som har rammet Vestlandet spesielt hardt. Kommuner som rangeres høyest er typisk sentralt beliggende på Østlandet, eller større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller knyttet til oppdrett og energiproduksjon. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i Nord-Norge og innlandskommuner på Østlandet.

Kilde: NHO

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/