Rutine for lukking av møter, føring av møtebok og taushetsplikt for folkevalgte og ansatte

Sivilombudsmannen har undersøkt Brønnøy kommunes reglement for kommunestyret av eget tiltak.

Kommunens reglementet går på flere punkter lenger enn kommunelovens bestemmelser om unntak fra hovedregelen om møteoffentlighet. Videre innebærer reglementet en betydelig skranke i de folkevalgtes og de ansattes ytringsfrihet.

Sivilombudsmannen ber kommunen om å endre reglementet på disse punktene. Videre bes kommunen om å merke seg det som fremgår av ombudsmannens tidligere uttalelse om kommunens mangelfulle føring av møtebok ved vurderingen av behovet for å innta regler om dette i reglementet, og at det fortløpende vurderes om det er behov for andre tiltak for at reglene om føring av møtebok overholdes.

Sivilombudsmannen ber om å bli holdt orientert om kommunens endringer i reglementet.

Kilde: Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/rutine-for-lukking-av-moter-foring-av-motebok-og-taushetsplikt-for-folkevalgte-og-ansatte/