Nasjonalt sikkerhetssenter for kommuner åpnet på Lillehammer og Gjøvik

Kommune-CSIRT, Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren, er åpnet under Sikkerhetsfestivalen, der 900 sikkerhetsfolk er samlet for tre dager med faglig utveksling, påfyll og nettverksbygging.

Det nye sikkerhetssenteret er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og Lillehammer og Gjøvik kommuner. Senterets hovedkontor blir liggende på Lillehammer, mens en fagavdeling etableres i tilknytning til NTNU på Gjøvik. Senteret skal dermed samhandle med, og bygge videre på det ledende kompetansemiljøet i digital sikkerhetskultur som allerede er i Innlandet.

NorSIS gjennomførte i 2017 en utredning av kommunal sektors felles behov for et felles kompetansesenter for håndtering av IKT-hendelser. Denne kartleggingen avdekket at kommunene mangler en helhetlig tilnærming til håndtering av trusler, sårbarheter og uønskede hendelser.

Det nye senteret skal bidra til at kommunesektoren nettopp får tilgang til kompetanse og løsninger som reduserer sårbarhet og bistår ved hendelseshåndtering.

Kilde: NorSIS

https://norsis.no/apner-nasjonalt-sikkerhetssenter-for-kommuner-pa-lillehammer-og-gjovik/