Ny brukervennlig søkemotor til Forvaltnings­revisjons­registeret

Norges Kommunerevisorforbund har i samarbeid med Riksrevisjonen utviklet søkemulighetene for Forvaltningsrevisjonsregisteret, og også gjort det mer tilgjengelig.

Riksrevisjonen har stått for den tekniske løsningen, mens NKRF har stilt med datamaterialet og nettsida:

www.forvaltningsrevisjon.no


Nettsida gir deg mulighet for lynraske søk i registeret.

Utgangspunktet for den nye søkemotoren var at Riksrevisjonen for hadde behov for å kunne søke i rapporter fra kommune-Norge – for å kunne følge med på hva som produseres av forvaltningsrevisjoner på kommunalt plan. Riksrevisjonen laget således først en intern løsning, basert på høsting fra nett av alle NKRF-rapportene.

Samtidig hadde NKRF et stort ønske om en lignende løsning.

Derfor ble vi enige om å fikse litt på Riksrevisjonens interne løsning og legge den ut som en åpen nettside tilgjengelig for alle.

Test det ut og kom gjerne med spørsmål og/eller forslag til forbedringer. På nettsida kan du lese litt mer om søkeinnstillinger.

NKRF vil gjerne takke Riksrevisjonen for utviklinga av den tekniske løsninga.

Kontaktperson NKRF (datagrunnlaget): Daglig leder Rune Tokle

Kontaktperson Riksrevisjonen (teknisk løsning): Avdelingsdirektør Jan Roar Beckstrøm

Til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret