Evalueringsprisen 2019 gikk til Kommunerevisjonen i Oslo

Norsk evalueringsforening har tildelt Evalueringsprisen 2019 til Kommunerevisjonen i Oslo. Vi gratulerer - vel fortjent!

Kommunerevisjonen i Oslo fikk prisen for forvaltningsrevisjonsrapport 16/2018 Ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten. Evalueringen ser på om bydelene arbeider systematisk med å kartlegge og følge opp ernæringsstatus hos mottakere av hjemmetjenester.

Juryen sier: Rapporten gir solid inntrykk av å være grundig samt har et godt evalueringshåndverk. Evalueringen er innovativ i metodebruken. Jury ser på rapporten som inspirerende og håper den kan være forbilde for andre evalueringer. Rapporten er i tillegg lettlest og ryddig.

Dette er første gang denne gjeve prisen tildeles en kommunal forvaltningsrevisjonsrapport. I 2017 fikk Riksrevisjonen prisen for en forvaltningsrevisjonsrapport om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning.

Vi gratulerer – vel fortjent!

Nærmere om Evalueringsprisen:

http://norskevalueringsforening.no/evalueringsprisen/