Reaksjoner overfor revisorer som har misligholdt sine plikter

SKD-meldingen gir retningslinjer for oversendelse av opplysninger til Finanstilsynet.

Retningslinjene gjelder for Skatteetaten, inklusive skatteoppkreverne. Meldingen erstatter Skattedirektoratets melding KO nr. 4/2000 av 30. november 2000.

Ekstern revisor har en viktig kontrollfunksjon hos årsregnskapspliktige virksomheter. For skatte- og avgiftsmyndighetene er det av stor betydning at denne kontrollfunksjonen ivaretas på en slik måte at omfanget av mangelfulle regnskap, og dermed risikoen for skatte- og avgiftsunndragelser, reduseres. Dersom det ved kontroll e.l. avdekkes at en revisor ikke har holdt det nødvendige faglige eller etiske nivå, bør derfor opplysningene om dette oversendes til Finanstilsynet.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/reaksjoner-overfor-revisorer-som-har-misligholdt-sine-plikter2/