«Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Nytt verktøy fra KS med en mengde tall om Norges kommuner og fylkeskommuner.

I tillegg til å gi informasjon om hver enkelt kommune og fylkeskommune, kan verktøyet brukes til å foreta sammenligne ulike kommuner og fylkeskommuner med hverandre.

«Norge i tall» har tre søkbare hovedbolker: Demokrati og politikk, befolkning/demografi og økonomi og arbeidsliv. Under disse temaene er det flere variabler å søke på.

Du kan klikke på kartet – hele landet, et fylke eller en kommune og få opp ulike fakta.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/ks-lanserer-norge-i-tall---et-sokbart-digitalt-kommunekart/