Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

KS har gjennomgått de viktigste følgene av statsbudsjettet 2020 for kommunene og fylkeskommunene.

På en seminar/webinar gikk direktør for interessepolitikk, Helge Eide, og avdelingsdirektør for kommuneøkonomi, Rune Bye, gjennom de viktigste sidene ved budsjettforslaget, og om KS’ arbeid fram mot endelig budsjettvedtak i Stortinget i desember.

Opptak og lysbilder fra gjennomgangen er tilgjengelig i lenken nedenfor.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2020/hva-betyr-statsbudsjettet-for-kommunesektoren/