Artikkelprisen 2018

Ellen M. Kulset er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2018.

Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Ellen M. Kulset

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Sørøst-Norge, ble tildelt prisen for artikkelen "Stikkprøver i revisjon: Detaljtesting", som sto i Kommunerevisoren nr. 4/2018.

Prisen ble delt ut i forbindelse med at Kulset holdt foredrag på NKRFs Fagtreff for regnskapsrevisorer 2019 på Gardermoen 20. november. Artikkelen var basert på blant annet et foredrag hun hadde på et tilsvarende fagtreff i 2017.

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for 2018, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, daglig leder Rune Tokle og seniorrådgiver Bjørn Bråthen.

I vurderingen av artiklene har det blitt lagt vekt på flere kriterier, bl.a. at artikkelen skal ta opp et aktuelt tema, ha faglig tyngde og bringe nytt lys over et tema samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.

I tillegg til at artikkelen er tilgjengelig på kommunerevisoren.no kan den lastes ned i pdf-format her:

http://www2.nkrf.no/kommunerevisoren_4_2018/cms/309/269/hent_artikkel/520