Seminar om statliggjøring av skatteoppkrever­funksjonen

Fredag 6. desember arrangerte KS et seminar om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten.

På nettsidene til KS (se lenken nedenfor) finner du presentasjonene og opptak fra seminaret, som samlet flere hundre deltakere på Gardermoen.

Statliggjøringen av skatteoppkrevingen er ennå ikke vedtatt i Stortinget. Det i dag er over 200 kommunale kontorer med 1.279 årsverk. Men det er bare brukt for 918 årsverk i skatteetaten. De overflødige skal blir tilbudt annen passende stilling. Allerede 1. juni 2020 skal de kommunalt ansatte være overført.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteoppkreving/seminar-for-kommuner-med-skatteoppkreverfunksjon/