Overføring av skatteoppkrevingen til staten i 2020

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020.

På Skatteetatens nettsider er det etablert en informasjonsside for kommuner og skatteoppkreverkontorer, hvor du finner informasjon fra Skatteetaten om planer og framdrift for overføringen. Informasjon fra Finansdepartementet finner du på Regjeringen.no.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/skatteoppkrever