Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjons­krav ved kommune­sammenslåing

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dokumentasjon for momskompensasjon i forbindelse med kommunesammenslåing.

Bakgrunnen for saken var at tre kommuner samt en del av en fjerde kommune skulle slås sammen til en ny kommune. Videre skulle den fjerde kommunen bli delt mellom den nye og to andre kommuner. Det ble reist spørsmål om de nye kommunenes dokumentasjon for kompensasjon for de tilfeller hvor fakturaene lyder på den gamle kommunens navn.

Skattedirektoratet er enig i at kommunesammenslåing har likhetstrekk med fusjon, og at Skattedirektoratets uttalelse om fradragsrett ved fusjon, i Merverdiavgiftshåndboken 2019, avsnitt 15-10.2.2, som utgangspunkt er anvendelig også ved kommunesammenslåing. Direktoratet ser for seg flere forskjellige tilfeller i forbindelse med en kommunesammenslåing hvor fakturaen lyder på den tidligere kommunen og hvor tidspunktet da det kan kreves kompensasjon faller i tid etter kommunesammenslåingen.

Her kan du lese hele prinsipputtalelsen av 2. desember 2019:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/kompensasjon-for-merverdiavgift---dokumentasjonskrav-i-forbindelse-med-kommunesammenslaing/