Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

NKRFs styre har fastsatt en oppdatert veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering (tidl. omtalt som overordnet analyse).

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering er en revidert versjon av Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse fra 2009. Veilederen ble 3. desember 2019 fastsatt av styret i NKRF.

Den reviderte veilederen er ajourført med bestemmelsene og begrepene i den nye kommuneloven. De fleste av endringene er av redaksjonell art, men det har også vært nødvendig å tilføye noe ny tekst. Vedleggene er oppdatert og delvis omskrevet.

Vi håper at den reviderte veilederen vil være til hjelp i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen av kommunens egen virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.

Her kan du laste ned en pdf-versjon av den oppdaterte utgaven av Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/ROV-veileder_oppdatert-fastsatt_av-styret_3.12.2019.pdf