43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner fra nyttår

Fra 1. januar 2020 vil 1,7 millioner nordmenn bo i en ny kommune.

Ved nyttår trer den største og viktigste kommunereformen på over 50 år i kraft. I løpet av reformperioden er 119 kommuner blitt til 47 nye, og totalt er det nå 356 kommuner i Norge. 19 fylkeskommuner blir samtidig til 11.

Målet med kommunereformen har vært å sørge for at alle innbyggere i hele landet gode velferdstjenester. Spesielt har regjeringen vært opptatt av å gjøre kommunene i stand til å ta vare på innbyggerne som trenger tjenester fra det offentlige aller mest. Det krever større kommuner, som kan skape fagmiljøer som tiltrekker seg kvalifiserte folk.

Selv om mange kommuner har slått seg sammen gjennom kommunereformen, har ikke reformen endret selve kommunestrukturen i Norge. Det vil fortsatt være mange små og sårbare kommuner. Etter nyttår har halvparten av kommunene 5.000 innbyggere og omlag 120 kommuner har under 3.000 innbyggere.

Les også: Store endringer i kommunekartet – og statistikken (SSB)

Her finner du lenke til Kartverkets nye kommune- og regionkart.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/43-nye-kommuner-og-seks-nye-fylkeskommuner-fra-nyttar/id2683444/