TIs korrupsjonsindeks 2019 er publisert

Indeksen rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 7. plassen, men har kun Island bak seg i Norden.

På bakgrunn av de ulike datakildene regnes det ut en poengsum for hvert land der 0 poeng er dårligst og 100 poeng er best (minst korrupsjon).

Her er noen resultater fra undersøkelsen i regi av Transparency International (TI):

  • Danmark og New Zealand troner øverst på lista, mens Somalia, Sør Sudan og Syria ligger på bunn. Norge med 84 poeng er rangert på 7. plass, som i fjor.
  • Mer enn to tredjedeler av landene som er med i undersøkelsen har enten stagnert eller gått tilbake i sine bestrebelser på å stoppe korrupsjonen.
  • Flere av G7-landene, Canada, Frankrike, Storbritannia og USA, skårer lavere i år enn i fjor.
  • Siden 2012 er det bare 22 land som har vesentlig forbedret sin posisjon på indeksen.

TI har for 2019 analysert sammenhengen mellom penger, politikk og korrupsjon – og hvordan penger påvirker politisk makt og valg. USA med 69 poeng har falt med to poeng siden i fjor, og er et eksempel på hvordan «pay to play» dominerer politikken. Land som ligger på toppen av indeksen legger større vekt på håndhevelse av regelverk som regulerer pengenes påvirkning av politikken. For å sikre at politiske beslutninger tjener fellesskapet, og ikke særinteressene til en rik elite, må slike regelverk styrkes.

Kilde: TI Norge

http://transparency.no/2020/01/23/korrupsjonsindeksen-2019-lansert-i-dag-kampen-mot-korrupsjon-fortsetter/