Skriftlighet i ansettelsessaker i Stavanger

På bakgrunn av to klagesaker på ansettelser i Stavanger kommune har Sivilombudsmannen undersøkt kommunens rutiner om skriftlighet ved ansettelser.

Sivilombudsmannen ble gjort kjent med at kommunen ikke opererer med innstillinger i ansettelsessaker.

Kravet til skriftlighet i ansettelsessaker innebærer at hovedpunktene i saken må nedtegnes skriftlig. Særlig viktig er det at det er foretatt en skriftlig sammenlignende kvalifikasjonsvurdering av de aktuelle søkerne. Ombudsmannen ber kommunen sørge for at det pågående arbeidet med revidering av ansettelsesreglement og retningslinjer er i samsvar med det som er omtalt i tilbakemeldingen, og sikre at dette følges ved fremtidige ansettelser.

Kilde: Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/skriftlighet-i-ansettelsessaker-i-stavanger-kommune/