Status Kommune 2020

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren på en del utvalgte områder. Publikasjonen Status Kommune kommer ut årlig og skal gi et oppdatert bilde av tilstanden.

Se også: Søkbart digitalt kommunekart, Norge i tall - Status kommune

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune-2020/status-kommune-2020/