Justerte EØS-terskelverdier

EØS-terskelverdiene justeres hvert annet år. 13. februar 2020 trådte det i kraft justerte EØS-terskelverdier.

Justeringen av EØS-terskelverdiene medfører at tre terskelverdier får en liten økning:

  • EØS-terskelverdi for kjøp av varer og tjenester for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer økes fra 2 til 2,05 millioner kroner.
  • EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter økes fra 51 til 51,5 millioner kroner.
  • EØS-terskelverdi for kjøp av helse- og sosialtjenester og særlige tjenester økes fra 6,95 til 7,2 millioner kroner.

Her kan du lese endringsforskrift om justerte EØS-terskelverdier.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/justerte-eos-terskelverdier/