NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov

NKRF tok opp spørsmålet om likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

I forbindelse med Stortingets behandling av ny kommunelov i 2018, fattet flertallet følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor.»

I regjeringens forslag til ny revisorlov (Prop. 37 LS (2019-2020) er dette fulgt opp ved at det tas inn en bestemmelse om at praksis fra kommunal revisjon i særlige tilfeller kan være tilstrekkelig for å oppfylle kravet om praktisk opplæring, og at Finanstilsynet gis kompetanse til å godkjenne at all den praktiske opplæringen består av praksis fra kommunal revisjon.

I lovforslaget (pkt. 6.2.5.2 Praksis fra offentlig revisjon) blir vilkårene for dette nærmere utdypet. Disse vilkårene bidrar etter NKRFs syn ikke til en reell likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjonsvirksomhet, slik regjeringen meldte ved framleggelsen av lovforslaget 13. desember 2019.

På bakgrunn av dette deltok NKRF på den åpne høringen i Stortingets finanskomite i dag og ba om en reell likestilling som vil bidra til en tilfredsstillende rekruttering til kommunale revisjonsvirksomheter.

Styreleder Per Olav Nilsen og revisjonskomiteleder Unn Helen Aarvold, NKRF | Foto: Skjermdump fra Stortinget.no


Her kan du se videoopptak fra hele høringen (se NKRF fra ca. kl. 10:25:00):

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2020/H264-full/Hoeringssal1/02/27/Hoeringssal1-20200227-101029.mp4&msid=271&dateid=10004399