Varsel om gebyr til Rælingen kommune

Datatilsynet har sendt varsel til Rælingen om et overtredelsesgebyr på 800 000 kroner.

Varselet kommer etter at helseopplysninger om barn med fysisk og psykisk funksjonshemming ble behandlet i den digitale læringsplattformen Showbie.

Saken startet med at Datatilsynet fikk inn en avviksmelding fra kommunen, og ved nærmere redegjørelser viste det seg at applikasjonen ikke var vurdert med et sikkerhetsnivå som var tilpasset risikoen. Dette er selvsagt alvorlig da det både gjelder barn og helseinformasjon, noe som understrekes av størrelsen på gebyret ifølge Datatilsynet.

Overtredelsen omfatter 15 elever på en tilrettelagt avdeling med barn med fysisk og psykisk funksjonshemming. Applikasjonen Showbie har her blitt brukt til å kommunisere helserelaterte personopplysninger mellom skole og hjem.

Det har i forkant ikke vært gjort nødvendige risikovurderinger, konsekvensvurderinger av personvern og testing før applikasjonen ble tatt i bruk. Mangelfull sikkerhet ved innlogging i applikasjonen har blant annet gjort det mulig å få tilgang til andre elever i gruppen.

Kilde: Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/varsel-om-gebyr-til-ralingen-kommune/