Regjeringen foreslår utsatte frister m.m.

Tiltakene er tidligere varslet og gjelder bl.a. utsettelse og lettelse i merverdiavgiften og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Regjeringen foreslår disse konkrete tiltakene:

  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Endelig fastsettelse av forslagene forventes etter at Stortinget vedtar fullmaktsloven i morgen tirsdag 24. mars 2020.

Kilde: FIN

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-flere-tiltak-for-a-trygge-arbeidsplassene/id2694341/