Forvaltningsrevisjons­registeret (3991) er oppdatert ...

... med rapporter (59) fra Viken, Vestfold og Telemark og Rogaland.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret