Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har i samarbeid med Universitetet i Oslo gjennomført en evaluering av planlagte lokaldemokratitiltak i kommuner som deltok i KMDs prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

Rapporten undersøker planlagte tiltak for fornying og utvikling av lokaldemokratiet blant kommuner med vedtak om sammenslåing (fra og med 2020), og som også deltar i departementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i sammenslåtte kommuner.

Rapporten peker på at flere av kommunene i utvalget har en portefølje av medvirkningstiltak for den nye kommunen som til sammen tilgodeser de fleste typer «demokratiske gevinster». På den andre siden finner gjennomgangen også flere kommuner som legger opp til nye tiltak som enten er brede og inkluderende eller gir en særlig velfundert og innsiktsskapende medvirkningsopplevelse.

Rapporten finner videre at man arbeider bredt med innføring og videreutvikling av digitale løsninger i de nye kommunene, og at slike opplegg ofte går sammen med satsing på medvirkningstiltak som innebærer «dypere» involvering fra deltagende innbyggere. Gjennomgangen viser også en tendens til at man legger opp til en aktiv politisk rolle for de folkevalgte i de nye kommunene.

Her kan du lese rapporten 2020:1 Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing:

https://www.regjeringen.no/contentassets/50cc9792f69547cea22fe3bcbec1b582/fornying-og-utvikling-av-lokaldemokratiet-nibr-rapport-1166042.pdf