Kompensasjon og fradragsrett for merverdiavgift ved kommunal/­fylkeskommunalt samarbeid i veiprosjekter o.l.

Skatteetaten med prinsipputtalelse som behandler spørsmål som oppstår når kommuner/fylkeskommuner går sammen om å løse veiprosjekter og lignende.

Kommunen og fylkeskommunens rett til fradrag for inngående merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1, eller rett til momskompensasjon, jf. kompensasjonsloven § 4 første ledd, avhenger av at kostnadene er brukt i kommunens eller fylkeskommunens avgiftspliktige eller kompensasjonsberettigede virksomhet.

Ved prosjekter som løses i samarbeid, blir forholdet til bestemmelsene om fradragsrett og momskompensasjon ekstra viktig.

Her kan du lese hele prinsipputtalelsen fra Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/uttalelse-om-kompensasjon-og-fradragsrett-for-merverdiavgift-ved-kommunalfylkeskommunalt-samarbeid-i-veiprosjekter-og-lignende/