KMD med veiledning om innsyn

Stort press og mange andre arbeidsoppgaver gjør det krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har derfor utarbeidet en veileder som skal gi gode råd for departementene og underliggende organer. Den vil også være relevant for kommuner og fylkeskommuner.

I høringsrunden om koronaloven kom det forslag om å sette offentleglova på pause, fordi det kom så mange forespørsler om innsyn. Det er ikke aktuelt ifølge KMD.

Veilederen slår fast at åpenhet er hovedregelen. Men også i offentleglova er det unntaksparagrafer. Det gjelder blant annet muligheten for å unnta interne dokumenter og dokumenter som er innhentet fra andre steder, men som brukes til saksforberedelser.

Kilde KMD:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gir-veiledning-om-innsyn/id2697559/