Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 i regi av KS er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Resultatene viser et innovativt og fremoverlent kommune-Norge. Funnene til det nye Innovasjonsbarometeret ble samlet inn høsten 2019. Så gjorde koronaviruset sitt inntog.

Nye digitale løsninger er blitt tatt i bruk på rekordtid. Store og små møter er gjennomført elektronisk, digital søknad om sosialhjelp er gjort tilgjengelig over hele landet, og det er etablert digitale ungdomsklubber. Samtidig mobiliserer kommunene frivillige og samarbeider med pårørende på helt nye måter.

Da KS gjorde samme undersøkelse i 2018 bidro resultatene til å slå hull i en del myter. De fleste kommuner og fylkeskommuner jobber offensivt og kontinuerlig med å finne nye løsninger, de lærer av hverandre, og er gode på gjenbruk.

Innovasjonsbarometeret 2020 viser at tre av fire kommunale virksomheter har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene. Mer enn en fjerdedel av de nyeste innovasjonene i kommunesektoren omfatter to eller flere innovasjonstyper. Andelen som svarer dette har steget med ti prosent siden 2018.

Innovasjonsbarometeret 2020 viser at ledere og medarbeidere fortsatt er de viktigste aktørene. Resultatene viser at virksomheter som lar medarbeidere jobbe innovativt oppnår større medarbeidertilfredshelt og høyere kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen og at innovasjoner skjer over hele landet. Nesten 90 prosent av virksomhetene som har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene oppgir at innovasjonen griper direkte inn i arbeidsplassens kjerneoppgaver.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/innovasjonsbarometeret-2020/korona-forandrer-alt/