Tilsynskalenderen er åpnet for sekretariatene

Den nasjonale tilsynskalenderen er et praktisk verktøy for samordning av tilsyn. Verktøyet skal brukes av fylkesmannen, flere andre statlige tilsynsmyndigheter, kommuner og fylkeskommuner, herunder kontrollutvalgene.

Formålet med tilsynskalenderen (brosjyre - pdf) er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner, slik det følger av kommuneloven §§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil være det viktigste verktøyet i samordningsarbeidet. Kontrollutvalgenes sekretariat er gitt en viktig rolle i samordningen og skal legge inn informasjon om både planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Kontrollutvalgenes sekretariat er gitt en viktig rolle i samordningen og skal legge inn informasjon om både planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

De statlige tilsynsetatene får med dette også oversikt over kommunenes forvaltningsrevisjoner. Tilsynskalenderen, som verktøy, vil kunne medvirke til å øke kjennskapen til tilsyn og forvaltningsrevisjoner på tvers av etatene.

NKRFs kontrollutvalgskomite oppfordrer alle kontrollutvalgssekretariatene til å ta i bruk tilsynskalenderen så snart som mulig. Her kan du søke om rolle i kalenderen: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/. Pålogging skjer via ID-porten, og brukertilgang må søkes gjennom selve løsningen:

  1. Trykk på lenken: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/ (Google Chrome anbefales som nettleser)
  2. Øverst til høyre finner du «Logg inn»-knappen – trykk på denne
  3. Velg rolle og fyll ut informasjonen det bes om

Fylkesmannen godkjenner tilganger fortløpende.

NKRFs kontrollutvalgskomite oppfordrer alle kontrollutvalgssekretariatene til å ta i bruk tilsynskalenderen så snart som mulig.

Sekretariatene bør legge inn allerede foretatte bestillinger i kalenderen i løpet av mai. Deretter bør bestillinger og planer for den respektive kommunen legges inn fortløpende av sekretariatene.

Gjennom tilsynskalenderen vil fylkesmannen dermed få en samlet oversikt over tilsynsetatenes planlagte tilsyn i hvert fylke, og på den måten lettere kunne samordne disse. Kommunene og fylkeskommunene vil få en oversikt over planlagte tilsynsaktiviteter som gjelder dem. Tilsynskalenderen vil videre være et verktøy i dialogen som skal være mellom fylkesmannen og kommune og fylkeskommune i forbindelse med planlagte tilsyn.

Etter at tilsynene med kommuner/fylkeskommuner er ferdig samordnet, kan også de som ikke er brukere av tilsynskalenderen følge med på hvilke tilsyn som er planlagt i sin og andre kommuner.