Nye reisesatser for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser gjeldende fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021.

De nye satsene er som følger:

Innenlandsavtalen:

  • reiser over 12 timer med overnatting: udokumentert sats fra 780 kroner til 801 kroner.
  • reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: udokumentert sats fra 307 kroner til 315 kroner.
  • reiser over 12 timer uten overnatting: udokumentert sats fra 570 kroner til 585 kroner

Utenlandsavtalen:

  • kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: fra 531 kroner til 548 kroner.

Partene er enige om at de innen utgangen av februar 2021 skal gjennomgå avtalene for å tilpasse de dagens arbeidsliv og organisering. De skal blant annet se på klarspråk, om det er mulig å slå innenlands- og utenlandsavtalen sammen og hvordan fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser.

Før 1. juni er det dagens avtaler og satser som gjelder.

Kilde: Arbeidsgiverportalen

https://arbeidsgiver.difi.no/nyhet/2020/05/nye-reisesatser-2020