Utsatt foreldelsesfrist for merverdiavgifts­kompensasjon 1. termin 2020

I revidert nasjonalbudsjett foreslås foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 forlenget til 31. august, slik NKRF har anmodet om.

Krav om merverdiavgiftskompensasjon forfaller samtidig med fristen for å levere skattemelding for neste termin. Dvs. at kompensasjon for merverdiavgift for utgifter tilhørende januar og februar 2020 forfaller når skattemelding for 2. termin skal leveres 10. juni.

Regjeringen legger til grunn at mange fylkeskommuner og kommuner har mindre kapasitet enn vanlig som følge av virusutbruddet, og at det derfor kan være vanskelig å levere skattemelding første periode innen foreldelsesfristen 10. juni.

Det foreslås derfor å utvide foreldelsesfristen for 1. termin slik at den er sammenfallende med fristen for levering av skattemelding for 3. termin, dvs. 31. august. Dette innebærer at merverdiavgiftskompensasjon for utgifter tilhørende 1. termin kan tas med på skattemeldingen for 3. termin.

Endringen gjennomføres ved innføring av en forskriftshjemmel slik at departementet kan gi regler om avvikende foreldelsesfrist for enkelte situasjoner. Adgangen vil bli benyttet for 1. termin 2020.

Alt om revidert budsjett 2020:

https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2020/