Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på 561 milliarder kroner i 2019.

I kommunene utgjorde de totale brutto driftsutgiftene 478 038 millioner kroner i 2019. Netto driftsresultat utgjør 1,9 prosent av brutto driftsinntekter.

For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene på 83 256 millioner kroner. Netto driftsresultat utgjør 2,6 prosent av brutto driftsinntekter.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/reviderte-nokkeltall-for-kostra--423901