Veilederen for kontrollutvalgs­sekretariatene er oppdatert

Styret i NKRF har i møte 10. juni 2020 oppdatert "Veilederen for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene".

Oppdateringene gjelder i hovedsak nødvendige tilpasninger til ny kommunelov og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Lenke til den oppdaterte veilederen:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf