Økende kompetansenivå i kommunene

Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Kompetansen øker over hele landet, viser NHOs Kommune-NM.

Kommune-NM viser at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev har økt i alle landets fylker, og at fremgangen har vært størst i distriktene. Fremgangen er størst i Nordland, og deretter Troms og Finnmark og Innlandet, men samtidig har disse tre fylkene lavest kompetansenivå.

Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets 356 kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: Kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

Sola rangeres høyest, foran Bærum og Oslo. Førsteplassen til Sola forklares av god prestasjon på nær alle indikatorer som inngår i kåringen. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer 4 i årets Kommune-NM, deretter følger Trondheim og Bergen på 5. og 6. plass. Kommuner som rangeres høyest er typisk sentralt beliggende på Østlandet, eller større by-, tettsteds-, utdannings- og høyteknologikommuner, eller knyttet til oppdrett og energiproduksjon. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i Nord-Norge og innlandskommuner på Østlandet.

Kommunene som gjør det godt har gjerne et variert næringsliv, høy andel sysselsatte, høy kompetanse, en voksende befolkning og ryddig kommuneøkonomi. Blant kommunene som er lavest rangert i Kommune-NM er det en klar tendens til opphopning av problematiske utviklingstrekk.

Kilde: NHO

http://kommunenm.nho.no/