Forvaltningsrevisjons­registeret (4062) er oppdatert ...

... med rapporter (54) fra Oslo, Agder, Nordland, Troms og Finnmark og Longyearbyen.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret