Artikkelprisen 2019

Sébastien M. Hille er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2019.

Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Sébastien M. Hille, forvaltningsrevisor i Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, ble tildelt prisen for artikkelen "Kvalitativ dataanalyse: Fallgruver og løsninger", som sto i Kommunerevisoren nr. 6/2019.

Sébastien M. Hille

Prisen ble annonsert i etterkant av NKRFs digitale årsmøte 26. oktober 2020, og den vil bli overrakt til Hille så snart anledningen byr seg. Artikkelen var basert på et foredrag han holdt på Arena for forvaltningsrevisjon 2019.

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for 2019, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, daglig leder Rune Tokle og seniorrådgiver Bjørn Bråthen.

I vurderingen av artiklene er det blitt lagt vekt på flere kriterier, bl.a. at artikkelen skal ta opp et aktuelt tema, ha faglig tyngde og bringe nytt lys over et tema samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.

Artikkelen kan den lastes ned i pdf-format her (side 21-24):

https://www.nkrf.no/assets/documents/Kommunerevisoren/KomRev_0619.pdf