Skatteetatens årskonferanse 2020 – digital og gratis

Skatteetatens tradisjonelle fysiske årskonferanser, som skulle vært holdt i november, er avlyst. Det tilbys nå et likestilt alternativ, som er digitalt og gratis, og som i tillegg vil gi kursbevis for deltakelse.

Den digitale løsningen består av filmer av alle foredragene som skulle vært avholdt på de fysiske konferansene. For å motta kursbevis må en se gjennom alle filmene samt svare på refleksjonsspørsmål. Kursbeviset gir 6 timer innen skatte- og avgiftsområdet, som kan brukes som oppdateringstimer for regnskapsførere og revisorer.

Påmeldingen er åpnet og vil stenge torsdag 3. desember kl. 12:00. Klikk her for å melde deg på den digitale løsningen.

Den digitale løsningen vil gjøres tilgjengelig fra torsdag 26. november kl. 12:00, og avsluttes torsdag 10. desember kl. 23:59. De som melder seg på vil få tilgang til kurset neste ordinære arbeidsdag etter kl. 12:00 så fort løsningen åpnes.

Det vil også være mulig å se alle foredragene uten å melde seg på. Dette er gratis og tilgjengelig ut året, men gir ikke kursbevis og ønsker du kursbevis for deltakelse må du melde deg på lenken over.

Lenke til filmer av alle foredragene:

https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/digital/