Foto: Unsplash

"White paper" om revisjon av maskinlæringsalgoritmer

Den norske Riksrevisjonen har sammen med riksrevisjonene i Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia publisert en veiledning om revisjon av maskinlæringsalgoritmer.

Målet med veilederen er å hjelpe riksrevisjoner å gjennomføre revisjoner av maskinlæringsalgoritmer som er tatt i bruk av myndighetene.

Den vil også kunne være relevant for revisorer i kommunal sektor etter hvert som kommunal forvaltning tar i bruk slike modeller. NKRF vil i det videre ha dialog med Riksrevisjonen for bruk og eventuell opplæring i veilederen, og vil komme tilbake med mer informasjon.

White paper "Auditing machine learning algorithms" er fritt tilgjengelig på denne nettsiden:

https://www.auditingalgorithms.net/