Foto: Unsplash

Skyhøy tillit til revisorer

Blant politikerne mener 98 prosent revisjon har ganske stor eller svært stor nytte i kommuner, og i befolkningen mener 97 prosent det samme i kommuner.

Tilliten til revisorer er skyhøy i Norge, og da særlig i næringslivet og blant politikere.

I september 2020 gjennomførte Opinion en omdømmeundersøkelse på oppdrag fra Revisorforeningen. Oppdraget var å undersøke revisorers omdømme i næringslivet, blant politikere og i befolkningen generelt.

100 prosent av politikere og 99 prosent av bedriftene har høy eller veldig høy tillit til den norske revisorstanden.

Også i befolkningen er tilliten til revisor stor. Andelen som svarer vet ikke er likevel nokså høy, hele 20 prosent. Blant dem som har en oppfatning, svarer hele 88 prosent at de har høy eller svært høy tillit til revisorer.

Både blant politikere og i befolkningen er det en veldig sterk oppfatning at revisjon er viktig, og like viktig både i offentlig og privat virksomhet.

Både blant politikere og i befolkningen er det en veldig sterk oppfatning at revisjon er viktig, og like viktig både i offentlig og privat virksomhet.

Blant politikerne mener 98 prosent revisjon har ganske stor eller svært stor nytte i kommuner og 97 prosent i private selskaper. I befolkningen mener 97 prosent det samme i kommuner og 96 prosent i private selskaper.

Kilde: Revisorforeningen

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/skyhoy-tillit-til-revisorene/