Foto: Arkivverket

Kommuner i Nordland sliter mest med arkivene

Arkivverket undersøker hvert år hvor god stat og kommune er til å ta vare på dokumentasjon. Årets svar fra kommunene avdekker store regionale forskjeller.

Mens kommuner i Agder, Rogaland og Møre og Romsdal kommer best ut i Arkivverkets årlige kommuneundersøkelse, svarer kommuner i Nordland at de ikke har nok ressurser til å gjennomføre alle lovpålagte arkivoppgaver.

De scorer lavt både på tydelige fullmakter og delegeringer for arkivarbeidet, og på dokumentasjon av arkivbestand og rutiner. Forskjellene trer enda tydeligere frem i spørsmålene om sikring av digitale arkiver. Mens det i Agder bare er 4 prosent av kommunene som aldri har tatt uttrekk fra sine arkivsystemer for langtidsbevaring, er det tilsvarende tallet så høyt som 73 i Nordland.

Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet. Tilsynene Arkivverket skal gjennomføre neste år baserer seg i stor grad på resultatet av kommuneundersøkelsen. Flere kommuner i Nord-Norge får tilsyn.

Les også: Arkivtilsyn hos 60 offentlige virksomheter i 2021 (Arkivverket)

Undersøkelsen viser at kommunesammenslåingene kan ha positive konsekvenser for arkivholdet ved at kommunene starter på nytt og kan bygge opp en bedre arkivfunksjon. Den viser også at sammenslåingsprosessen har vært en katalysator for arbeidet med å sikre digitale arkiv. De nye kommunene har i større grad tatt uttrekk fra sine arkivsystemer enn de øvrige kommunene.

Se alle tallene fra Arkivverkets kommuneundersøkelse 2020:

https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/kommunearkiver/resultater-fra-undersokelsen-2020