Foto: Josh Appel | Unsplash

Skatteinntekter i 2020

Skatteinngangen for 2020 var totalt på 203,2 mrd. kroner. Dette er 2 mrd. kroner, eller 1 prosent, lavere enn i 2019. Nedgangen for kommunene var 0,7 prosent og 2,3 prosent for fylkeskommunene.

Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk inn 168,6 mrd. kroner og fylkeskommunene 34,3 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av 2020. Sammenliknet med det nyeste anslaget fra Statsbudsjett 2021 er resultatet om lag 700 mill. kroner lavere for kommunene og 200 mill. lavere for fylkeskommunene.

Ser man på desember isolert, gikk skatteinntektene samlet opp med 19 prosent, eller 300 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. For kommunene var det en økning på 19,3 prosent mens fylkeskommunene hadde en økning på 17,4 prosent. Desember er en liten skattemåned og vanligvis kommer i underkant av 1 prosent av årets skatteinntekter i denne måneden.

Tall for hver enkelt kommune og fylkeskommune med foreløpig beregning av skatteutjevningen (Excel).

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteinntekter/skatteinntekter-i-2020/